-->

İnek sütü alerjisinde belirtiler: mide-bağırsak sistemi ile İlgili bulgular

İnek sütü alerjisi - Doç.Dr.E.Mahir Gülcan - Çocuk gastroenteroloji uzmanı


Besin alerjili çocuklarda belirtilerin % 50-80’i bu sisteme aittir: Ağız ve dilde kızarıklık ve yanma, bulantı ve kusma, ishal, barsak emilim bozukluğu, büyüme geriliği, barsaktan kan kaybı, kanlı kaka yapma, barsaktan protein kaybı, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık.

Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsağa ait bulgular ortaya çıkar:

1. Allerjik Enteropati (besin proteinlerinin tetiklediği enterokolit sendromu): Kusma, ishal, malabsorbsiyon (bağırsakta emilim bozukluğu) ve büyüme geriliği en önemli bulgulardır. Bağırsaktan kan ve protein kaybı nedeniyle kansızlık ve ödem (şişlik) görülebilir. Bağırsak mukozasında harabiyet gelişebilir. Sorumlu besin diyetten çıkarılınca bulgular düzelir. Besin allerji enteropatisi genellikle sütçocuğu döneminde görülür ve 2-3 yaşından sonra kaybolur. Bu yönden geçici özellik gösteren allerjik reaksiyona bir örnek oluşturur.

2. Alerjik kolit (eozinofilik proktokolit): İki yaşından önce atopi öyküsü olan çocuklarda görülür. İltehabi bağırsak hastalığına benzer şekilde kanlı ishal veya dışkıda kan görülür. Bağırsakların endoskopik incelemesinde bağırsak mukozasında ülserler görülür. Endoskopik inceleme ve biyopsi teşhis için önemlidir. Bu hastalığa en sık neden olan antijenler inek sütü proteini ile soya proteinidir.

3. Eozinofilik Özofajit ve Gastroözofajiyal Reflü: Çocuklarda ve genç eri kinlerde sıktır. Erkeklerde daha sık görülür. Etyolojide gıda allerjileri (inek sütü, yumurta, bu day) ve nadiren inhale allerjenler sorumlu tutulmaktadır. En karakteristik bulgu disfajidir. Kilo kaybı, kusma, karın a rısı, gö üs a rısı ile birlikte olabilir. Gastroözofajiyal reflüye benzer belitiler de görülür, ancak gastroözofajiyal reflü tedavisine yanıt alınamaması ipucu olmalıdır. Endoskopide özofagus mukozası kalınla mı tır ve karakteristik olarak uzunlamasına seyreden yollar veya halkalar eklinde granülarite görülür. Mukoza hasarlanmaya e ilimlidir. Tanı endoskopik biyopsi
ile özofagus mukozasında her büyük büyütmede eozinofil sayısının 20’den fazla olması ile konur. Mide ve duedonumda eozinofili yoktur. Tedavide öncelikle elementer diyet verilir, kortikosteroidler diyete alternatiftir. Komplikasyon olarak striktür görülebilir. Ayrıca aerosol flutikasonun yutulmasının belirtileri düzeltti i ildirilmi tir. Lökotrien reseptör antagonisti olan montelukast özellikle tekrarlayan eozinofilik özofajiti olanlarda sistemik cortikosteroid ihtiyacını azaltabilir. Ayrıca anti IL-5, kromolin Na da denenebilir. Striktürler endoskopik
dilatasyona iyi yanıt verir.

3. Diğer mide-bağırsak sistemi bulguları: Tekrarlayan ağız yaraları (aftlar), bağırsak tıkanması bulguları, kabızlık, bağırsaktan gizli kanama ve kansızlık, aşırı gaz gibi birçok bulgu görülebilir.

Blogger tarafından desteklenmektedir.